Archive for Haziran, 2011

Karakter Fonksiyonları


Home
> FONKSİYONLAR > Karakter Fonksiyonları

Karakter Fonksiyonları

Karakter alanlarla ilgili işlem yapmak için bu fonksiyonlar kullanılır.

CHAR () ASCII kodu verilen karakteri görüntüler.

SELECT CHAR(65) A harfini verir.

SELECT ASCII(A) 65 rakamını verir. Değer int tipindedir.

CHARINDEX() Bir metin içerisindeki metin parçasını istenilen konumdan itibaren arar.

SELECT CHARINDEX (‘bu’,@soyad,1)

LEFT () Metnin baş taraftan itibaren istenilen sayıdaki harflerini alır.

SELECT LEFT (@ad,2)

RIGHT () Metnin sonundan istenilen kadar karakteri almak için kullanılır.

LEN () Metnin uzunluğunu veren fonksiyondur.

SELECT LEN(@soyad)


LTRIM () Metnin başında bulunan boşlukları siler.

RTRIM () Metnin sonundaki boşlukları siler.


LOWER () Metni küçük harfe çevirir.

UPPER () Metnin tümünü büyük harfe çevirir.


REVERSE () Metni ters çevirir.

SUBSTRING () Bir metinde belirtilen karakterden itibaren belirli sayıda karakter almak için kullanılır.Tarih ve Zaman Fonksiyonları


Ev
> FONKSİYONLAR > Tarih ve Saat İşlevleri

Tarih ve Saat İşlevleri

Tarih ve saat işlemi sağlayan işlevlerdir.

GETDATE () İşlevi:
Geçerli tarih ve saat değerini gösterir.

DATEADD () İşlevi: Belirli bir tarihe istenen sayıda tarih bilgisi eklemek için kullanılır.

DATEADD’de dd, gün, mm ay, yy yıl anlamına gelir.


Numune: Belirtilen tarih bilgisine 90 gün ekleyen T-SQL kodudur.

DATEDIFF () İşlevi: Belirtilen iki tarih arasındaki gün sayısını gösterir.

Numune: TARİHİ SEÇ (dd, ‘04 .04.1974 ’, ‘02 .10.2007’)

Ayrıca haftalarca, saat, saat, saat, dakika saniye mi, saniye saniye kullanılabilir.

DATEPART () İşlev: Tarihle ilgili sayısal bilgilerin alınmasını sağlar.

Numune:

SELECT DATEPART (gg, ‘01 .04.1974 ’)

SELECT DATEPART (mm, ‘01 .04.1974 ’)

SELECT DATEPART (yy, ‘01 .04.1974 ’)


Kümeleme Fonksiyonları


Ev
> FONKSİYONLAR > Kümeleme İşlevleri

Kümeleme İşlevleri

SQL, çeşitli matematiksel işlemlerin sonucunu tablo içinden otomatik olarak oluşturma işlevine sahiptir.


TOPLA İşlev:
İşlev tarafından belirtilen sütuna göre toplama yapar.


AVG İşlevi:
Ortalama hesaplamak için kullanılır.

MAX İşlev: Tablodaki belirtilen sütun (alan) içindeki maksimum değeri bulur.


MIN İşlevi: Tabloda belirtilen sütunda (alandaki) en küçük değeri bulur.

COUNT İşlev: Herhangi bir koşulu karşılayan değerlerin sayısını döndürür.

Tablodaki herhangi bir sayma işlemini gerçekleştirmek için kullanılır.

Sayı (*): Tüm kayıtların sayısını döndürür.


COUNT işlevi ayrıca DISTINCT kelimesiyle de kullanılabilir. Bu deyim, DISTINCT'ten her bir kaydı ayrı ayrı içermesi istendiğinde kullanılır. Normalde, SELECT ile aynı özelliğe sahip birden fazla kayıt listelenebilir.OPERATÖRLER


Bazı operatörlerin T-SQL'de işlem yapması gerekir.

Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma ifadesinde karşılaştırılan verilerin türü aynı olmalıdır. Yani, karakter veri tipiyle, ancak karakter tipinin başka bir veri ile; bir sayısal veri başka bir sayısal veri ile karşılaştırılabilir.

ŞEBEKE

anlam

<

Küçük

>

Büyük

=

Eşit

<=

Küçük veya eşittir

> =

Büyük veya eşittir

<>

Eşit değil

! =

Eşit değil

SEVMEK

Metin Karşılaştırma Operatörü


Numune: Aşağıdaki örnekte kitap sayısı 800 sayfadan az.

yabankartları:

Yalnızca LIKE operatörüyle birlikte kullanılan joker karakterler, bir veya daha fazla harfi değiştirir. Joker karakterler, belirli aralıklar içinde belirli bir harfle başlayan ve biten sorgular için kullanılır.

Joker Karakter Anlamı

  • % Birden çok harf veya rakamı değiştirir.

  • _ Tek bir harf veya sayıyı değiştirir.

  • (MEKTUP) Herhangi bir harfle değiştirilebilecek harfleri belirtir.

  • (^ LETTER) Hiçbir harf için değiştirilemeyecek harfleri belirtir.

  • (A-Z) A ile Z arasındaki harfleri belirtir.

Numune: Tablo 1'deki ad alanında, baş tarafı “Er” ile başlayan adları listeleyen TSQL kodudur.

SEÇ * FROM tablo 1 NEREDE isim SEVMEK & # 39;%%& # 39;

Numune: Tablo 1'deki soyadı alanında, baş tarafı “DE .. ile başlayan soyadlarını listeleyen T-SQL kodudur.

SEÇ * FROM tablo 1 NEREDE soyadı SEVMEK & # 39;% AYRICA% & # 39;

Mantıksal operatörler

NOT, OR ve AND mantıksal operatörlerin yardımıyla, çoklu koşulların yerine getirilmesine bağlı olarak ifade edilebilen karmaşık veya birleşik koşullu listeler yapmak mümkündür. BETWEEN deyimi, AND operatörüyle aynı işlemi gerçekleştirebilir.

Numune: Bunlar, doğumları 1970'ten önce olan ve maaşları 700 ile 1200 arasında olan çalışanları listeleyen kodlardır.

SEÇ * FROM kişi NEREDE doğum günü<{01/01/70} VE Maaş> =700 VE maaş<=1200

Numune: BİLE'NİNE HAZIR, 700 ile 1200 YTL arasında maaşları gösteren T_SQL kodlarıdır.

SEÇ * FROM kişi NEREDE maaş ARASINDA 700 VE 1200

Numune: Bunlar, doğum tarihi 1970'ten büyük, cinsiyeti erkek veya doğum tarihi 1975'ten büyük olan ve cinsiyeti olan personeli listeleyen T-SQL kodlarıdır.

SEÇ * FROM kişi NEREDE doğum günü> = {01/01/70}
VE Cinsiyet=Erkek VEYA doğum günü> = {01/01/75}
VE Cinsiyet=Kadın

AND işleci, OR işlecine göre önceliklidir.

Numune: Bunlar, sınıf tablosunda Ali olmayan isimleri listeleyen T-SQL kodlarıdır.

SEÇ * DAN Sınıf NEREDE NOT isim=& # 39; Ali & # 39;

Numune: OR operatörü yerine In operatörünü kullanarak kod satırları yazabiliriz.

SEÇ * FROM Öğrenci
NEREDE
bölüm=& # 39; Bilgisayar & # 39; VEYA bölüm=& # 39; Elektronik & # 39; VEYA bölüm=& # 39; Elektrik & # 39;

SEÇ * FROM tablo 1 NEREDE bölüm Of
(& # 39; Bilgisayar & # 39;,& # 39; Elektronik & # 39;,& # 39; Elektrik & # 39;)

Aritmetik operatörler

T-SQL'de kullanılan aritmetik operatörler aşağıdaki gibidir.

SELECT komutuyla, veritabanında mevcut tablolardan listelenirken tabloya ayrı bir sütun (alan) olarak dahil edilmeyen ve sadece bir hesaplama ile oluşturulabilecek bilgileri dahil etmek mümkündür.

Numune: Bunlar, Ogr_Notes tablosundaki notların not ortalamasını hesaplayan T-SQL kodlarıdır.

ŞEBEKE

İŞLEVİ

%

Alma modu

*

darbe

/

Bölme

+

Toplamak

çıkarma

Öncelik sırası, matematik ve diğer bilgisayar dillerinde olduğu gibidir. Bir üs almak her şeyden önce. Sonra çarpma (*) ve bölme (/) gelir. Toplama (+) ve çıkarma (-) öncelik taşır. Öncelik sırası parantez içinde değiştirilebilir.


Açıklama Satırları


Açıklama satırları

Eğer T-SQL'deki bir satırı yoksaymak istiyorsanız, “- ya veya /*……..*/ kullanabilirsiniz.

Numune:

– TABLO öğrencisi OLUŞTURMA

/ * TABLO ÖĞRENCİ OLUŞTURMA * /

Kullanımlardan birini seçebilirsiniz.


DEĞİŞKENLERDeğişken: Programlama dillerinde, değer daha sonra akışlara göre değişecek bir değer için hafızada (RAM’de). Hafızadaki bu değere daha sonra değişkenin adı ile erişilir ve yeni değer atanır. Değişkene atanan her yeni değer bir eski değer siler. Değişken, açık bellekte yayınlanabilmesi için önce açıklanabilmesi ve yayınlanabilmesi için değerdir. T-SQL kullanmanın tr (…)


  • Copyright © 1996-2010 Bilgisayar Mühendisinin Notları. All rights reserved.
    iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress