Archive for Mayıs, 2014

BT’nin İşletmelere Etkisi


Yazan: Şadi Evren ŞEKER

Bu yazının amacı, bilişim teknolojilerinin (BT) işletmeler üzerindeki etkilerini açıklamaktır. Temel olarak, bilgi teknolojilerinin bir işletme üzerindeki etkileri aşağıdaki yönlerden düşünülebilir:

 1. Ekonomik etkiler
  1. İşlem Maliyeti Teorisi
  2. Ajans Maliyet Teorisi
 2. Örgütsel ve Davranışsal Etkiler
 3. İşletmelerin Direncini Değiştir

Ekonomik olarak, bir işletmedeki bilgi maliyeti bilgi teknolojilerinden etkilenir. Teknolojinin doğru ve verimli kullanılması sonucunda bilgiye erişim, bilginin kullanımı veya bilgilerin depolanması gibi maliyetler azaltılmış ve işletmenin yarattığı ekonomik gelirin artması beklenmektedir.

Bilginin üretim / hizmet faktörlerinden biri olduğu da unutulmamalıdır. Başka bir deyişle, emek veya sermaye gibi bilgiler aynı zamanda üretim / hizmete girdi ve ürün / hizmetin maliyeti, kalitesi, rekabet avantajı vb. Etkiler.

Ayrıca, işlem maliyeti teorisi olarak bilinen teori ile bir işletmedeki bilgi teknolojisi seviyesi ile piyasadaki faaliyetlerinin maliyeti arasındaki ilişki incelenebilir. Örneğin, en iyi tedarikçiyi bulmak ve tedarikçinin sözleşmeye uygun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek gibi adımların işlem maliyeti teorisi kapsamında incelenebileceğini söyleyebiliriz. (ayrıca bkz. işlem maliyeti teorisi)

Ajans Teorisi olarak bilinen teoriye göre, bir işletme tarafından kullanılan ajansların kontrolünün bir maliyeti vardır. Bu maliyet işletmelerin büyümesine paralel olarak artar. Bilgi teknolojileri bu kurumların kullanımını daha verimli hale getirebilir, maliyetleri düşürür ve sonuçları daha verimli hale getirir.

Bilgi teknolojilerinin işletmelerde örgütsel ve davranışsal etkileri olabilir. Bunlardan en belirgin olanı, işletmedeki düzleştirme organizasyonudur.

bt_isletme_etki

bt_isletme_etkisi_duzles Yukarı

Örneğin, bir işletmenin hiyerarşik yapısındaki orta düzey yöneticilere duyulan gereksinimin nedeni genellikle üst düzey yöneticilerin en düşük seviyeye hakim olamaması ve yöneticiler üzerindeki yükün yüksek olmasıdır. BT, yöneticilerin işin hemen hemen her yerinden veri akışı sağlayarak ve yöneticilere ihtiyaç duydukları uzmanlık ve kontrol kriterlerini sağlayarak, tüm seviyelerdeki yöneticilerin daha yüksek kalitede olmalarını ve daha yüksek yönetim seviyeleri. Sağlar. Bu sayede işletmelerdeki yönetim maliyetlerinin azaldığı ve işletmelerin hiyerarşik yapılarının daha da düzleştiği söylenebilir.

Bilgi teknolojisinin işletmelerdeki etkilerinden biri de değişim kavramı etrafında şekillenmektedir. Bilgi teknolojileri hem kendi içlerinde hızlı bir değişim içindedir hem de işletmenin talepleri doğrultusunda işlerin hızlı değişimini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak, bu değişiklik tüm işletmelerde olumlu olarak görülmemektedir. İşin bir kısmı veya bazı çalışanlar değişime direnç gösterebilir. Bu direnci doğru anlamak için değişimin dört boyutunu anlamak gerekir.

NEW degisim_dortg

Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi, değişimin 4 boyutu vardır ve sağlıklı bir değişim bu dört boyutun dengeli bir şekilde değiştirilmesini öngörür. Örneğin, teknolojik ebatlardaki hızlı değişimler, gerekli eğitim, bilgi ve uyarlama yapılmadan, personele tepki göstermesi anlamına gelir. Benzer şekilde, iş / görev değişiklikleri ve işletmedeki yapısal değişiklikler, personel ve teknolojik değişiklikler ile birlikte gerçekleştirilir. Bu bakiye çeyreğinde, işletmenin bulunduğu aşamaya göre değişiklikler olabilir. Örneğin, yeni kurulan bir işletmede, balans kadrosundaki personelin talepleri teknolojik ihtiyaçların çok ötesinde olabilir. Farklı şirket kültürlerinden ve deneyimlerinden gelen, beklentileri ve hayalleri olan personel genellikle kurulum aşamasında teknolojik yatırımlardan memnun kalmaz ve sürekli yeni talepler ve değişiklikler talep eder. Öte yandan, eski olgun işletmelerde, eski teknolojilerin personel sadakatinin yüksek olduğu ve değişimin uygulanmasında zorluklar yaşandığı söylenebilir.


Ana Üretim Planlaması (Master Manufacturing Planning)


Master production planning, usually ERP systems, often also MRP or MRPII systems as a sub-module.
Definition in the simplest sense (one) planning of resources such as human, machine and warehouse for each goods and each time frame.

MPS actually consists of three basic parts.

 1. Cost Control
 2. Scheduling & Planning
 3. Decision Theory

Simply calculate the cost of items such as the cost of a product, the cost of storage, the cost of shipping, and personnel costs. Subsequent orders generate the first time entry and Decision Theory starts to work. Plans all resources and processes.

MPS concept, Black Box approach is also possible (2nd).

inputs

 • Forecast Demand
 • Production Costs
 • Inventory Costs
 • Customer Orders
 • Inventory Levels
 • Supply
 • Party Sizes (Lot Size)
 • Production Lead Time
 • Capacity

outputs

 • Amounts to be Produced
 • Staffing Levels
 • Number of Promised Stocks (Quantity Available to Promise, ATP)
 • Projected Available Balance

resources

 1. J E Beasley, (“Master Production System”,) May 09, 2013
 2. (is MPS? ”.Inventory Solutions Logistics Corp.) Screening 09 May 2013

BOM (Bill of Materials) Ürün Reçetesi


Yazan : Şadi Evren ŞEKER (mesaj) 04:14, 9 Mayıs 2013 (EEST)

BOM kelimesi, İngilizce “Bill of Material” kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır ve ürün reçetesi anlamındadır. Basitçe üretim yönetimi sırasında, bir ürünün meydana gelebilmesi için gereken hammadde, yarı mamül veya kısaca tedarik edilmesi gereken ürünleri belirtir. Örneğin bir ayakkabı üretimi sırasında, bir çift ayakkabı için, ayakkabının tabanı, kullanılacak olan deri, bağcığı için gereken ip, ayakkabının dikişleri için gereken ip ve ayakkabının boyası gibi harcamaların listesine ürün reçetesi (BOM) ismi verilir(1) (2)

Bir ürün reçetesinde (BOM) aşağıdaki başlıkların bulunması beklenir:(3)

 • Reçete seviyesi (BOM Level) : Ürünün ne kadar alt ürünlerine inileceğini belirtir. Reçetenin en üst seviyesinde bitmiş mamül bulunurken, bu bitmiş mamülü oluşturmak için gereken malzemeler/alt mamüller gösterilir. Bir seviye daha derine inilirse bu alt mamüllerinde gerektirdiği malzemeler gösterilir ve böylece istenildiği kadar seviye inilebilir.
 • (Parça Numarası (Part Number)) : Akıllı veya Akıllı olmayan şeklinde parça numaraları verilir. Parça numarasına bakarak ürün hakkında bilgi alınabiliniyorsa buna akıllı parça no (intelligent part no) denilir. Şayet rastgele verilen ve herhangi bir bilgi taşımayan numaralar varsa bunlara da akıllı olmayan parça numarası (non-intelligent part number) ismi verilir.
 • Parça İsmi (Part Name) : Parçaların tespitini kolaylaştırmak için her bir parçaya verilen isimdir.
 • Aşama (Phase) : Üretim sürecindeki parçaların hangi aşamada olduğunu gösterir. Örneğin üretim bandındaki parçalar için “Üretimde” veya üretime henüz girmemiş ürünler için “Üretimi Beklemede” veya (Kalite Kontrol|kalite kontrole) gitmiş ürünler için “kalite kontrolde” gibi isimler verilebilir.
 • Açıklama (Description) : Özel bir parça arandığında bulunmasını kolaylaştırmak veya herhangi bir parçayı diğerlerinden ayırt etmek için ilave bilgilerin girildiği alandır.
 • Miktar (Quantity) : Malzeme kaynak planlamasını veya üretim planlamasını kolaylaştırmak gibi amaçlarla bir döngüde kullanılacak olan ürün veya alt ürünlerin miktarını belirtir.
 • Ölçü Birimi (Unit of Measure) : Parça için kullanılan ölçü birimini belirtir. Örneğin kilogram, gram, metre, metretül gibi ölçü birimleri yazılabilir.
 • Satın Alma Tipi (Procurement Type) : Bazı ürünlerin özel satın alma siparişleri bulunur, özel üretim veya değişiklikler gerektirebilir. Örneğin araba üretimi sırasında, araçların tekerleklerinin farklı bir firmadan sipariş edildiğini ve üretimimiz için özel bir lastik deseni istediğimizi düşünelim. Bu durumda ürün reçetesinde bu özel sipariş detayının belirtilmesi, satın alma aşamasında önemli olacaktır.
 • Referans Tasarım (Reference Designators) : Örneğin ürünümüzde kullanılan özel bir devre tasarımı olduğunu düşünelim. Parçadaki siparişi veya üretime dahil olan parçadaki bu özel devre tasarımının ayırt edilmesi için ilave bir bilginin tutulmasını sağlar. Mesela oyuncak imalatı sırasında bütün oyuncağın aynı ancak çaldığı müziğin farklı olduğu iki ürünümüz olsun. Bu iki oyuncağı ayıran içlerine entegre edilen devredir ve ayırım ancak buradaki bilgi ile yapılabilir.

Bunlara da Bakın

Kaynakça

 1.  Reid, R. Dan; Sanders, Nada R. (2002). Operations Management. John Wiley & Sons. pp. 457–458. ISBN 0-471-32011-0.
 2.  Monk, Ellen; Wagner, Bret (2007). Concepts in Enterprise Resource Planning. Course Technology Cengage Learning. pp. 97–98. ISBN 1-4239-0179-7.
 3.  (| “Creating a Bill of Materials”). Arena Solutions. Tarama 08 Mayıs 2013.
 • Copyright © 1996-2010 Bilgisayar Mühendisinin Notları. All rights reserved.
  iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress