Archive for Kasım, 2018

SQL Server Memory’si Yeterli mi?(Memory Grant Pending)


20 Kaş
Yazan: NURULLAH ÇAKIR

Bu makale’de SQL Server Belleği’nin yeterli olup olmadığını anlayacağım bir kaç yolunu inceleyeceğiz.

SQL Server işletim sistemi üzerinden tüm bellek kullanyi kullanmaya Hatta SQL Server’ın sınırı koymazsanız, işletim sistemini darboğaza sokabilirsiniz. MAX SERVER MEMORY konfigürasyonunu yapmanıza. Detaylarla ilgili “Numa Düğümleri, MAX / MIN Sunucu Belleği, Bellekte Günlük Sayfaları ve MAXDOP“” İsimli makale’yi okumanızı tavsiye ederim.

Performans sayacı bazı bilgiler çekerek hafızada yeterliliğini kontrol edebilirsiniz.

Örneğing sayfa ömrü beklentisi ya da tampon önbellek isabet oranı. Detaylar için “Veri Toplayıcı, Yönetim Veri Ambarı, Perfmon”İsimli makale’den faydalanabilirsiniz.

Daha hızlı bir çözüm yolu olarak da, bellek isteğine göre beklemede olan sorgu’ların kayıt özelliğini bulmaktır. Sorgulama belleği bellek almak için bekleyen sorgulama belleği. Bu sayı normalde 0 (sıfır) olduğundan.