Veritabanı

Rman çalışırken debug açılması


Rman işlemlerinde daha ayrıntılı bilgi almak için hata ayıklama / izleme (hata ayıklama) yapılabilir. Bu şekilde, günlük dosyasında bir sorunla ilgili hatadan fazlasını alıyoruz. Kullanımı: (crayon-5dc42d830677a887696016 /) Aşağıdaki şekilde kullanılır. (crayon-5dc42d8306781396581974 /) Yukarıdaki örnekte /tmp/rman.log dosyasının içeriği aşağıdakine benzer olacaktır. (Crayon-5dc42d8306784416248197 /)

Posta Rman çalışırken hata ayıklamayı açma ilk olarak ortaya çıktı Veritabanı Bilgi Havuzu.


Oturum kapatmadan , çalışan sorgunun durdurulması


6 Nov
by Ahmet Duruöz

With the new feature that comes with Oracle 18c, it is now possible to stop the running query without logging off. With 18c it is now possible to manually stop the query as follows.

Use of :

Sample :